{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}

Return Policy

本網站所出售的所有產品,將不接受退貨退款。

 一般情況下,訂單如已提交並付款, 恕不接受退款。
 如發現貨品有任何問題, 請於收貨後將訂單號碼及商品問題 WhatsApp 到我們客服,我們會盡快回覆及處理。

*更換安排,HAHALAND全球護膚品零售/批發有最終的決定權